Dreefschool

De school aan de Heemsteedse Dreef waarhoofdonderwijzer was tot aan zijn pensionering in 1958


brieven waarin Dreefschool genoemd wordt:

Ria – Heemstede, 17 maart 1945

Uitgeknobbeld

Pie – Heemstede, 19 mei 1945

Hongeroedeem

referenties waarin Dreefschool genoemd wordt:

Frits W

Frits W

'Rouline' Schoolfoto van de leerlingen van de Dreefschool
'Rouline' Schoolfoto van de leerlingen van de Dreefschool