Dreefschool

De school aan de Heemsteedse Dreef waarhoofdonderwijzer was tot aan zijn pensionering in 1958


brieven waarin Dreefschool genoemd wordt:

Ria – Heemstede, 17 maart 1945

Uitgeknobbeld

Pie – Heemstede, 19 mei 1945

Hongeroedeem