Hongeroedeem

Hongeroedeem, waterzucht of kwashiorkor is een aandoening die optreedt bij eiwittekort door slechte of eenzijdige voeding. Door het verlies van eiwit uit het bloed, treedt een verstoring op in de waterhuishouding, c.q. wegvallen van de colloïdosmotische druk, waardoor er geen vocht meer uit de weefsels kan worden weggezogen. Hierdoor ontstaat een grote hoeveelheid vocht rondom de lichaamscellen. Gevolg is dat de weefsels in de buik gaan opzwellen en een zogenaamde hongerbuik ontstaat.

deed zich aan het eind of tijdens de Tweede Wereldoorlog veelal voor bij de ondervoede bevolking, vooral in het westen van Nederland en in de jappenkampen in Nederlands-Indië, waar de bevolking met alleen kleine hoeveelheden rijst en varianten daarop in leven werd gehouden.

Symptomen zijn: apathie, gezwollen buik, diarree, droog en dun haar dat roodachtig-geel of wit is, gebrekkige weerstand tegen infecties, gezicht soms gezwollen (vollemaans gezicht), ledematen soms gezwollen, pigmentvlekken op de huid, ruwe huid, verlies aan spiermassa, in een laat stadium shock, bij kinderen: onvoldoende gewicht, waardoor groeien onmogelijk is.

Behandeling vindt plaats door het toedienen van meer calorieën en eiwitten (koolhydraten, enkelvoudige suikers en vetten), en vitaminen en mineralen. Wanneer de behandeling niet of niet op tijd gebeurt, kan men aan deze aandoening overlijden. Bij kinderen zal ondanks een adequate behandeling een groeiachterstand optreden.


brieven waarin Hongeroedeem genoemd wordt:

Pie – Heemstede, 19 mei 1945

Hongeroedeem

referenties waarin Hongeroedeem genoemd wordt:

Familie van Doorn

Familie van Doorn

Mevrouw de Leeuw

Mevrouw de Leeuw