Ria – Heemstede, 26 april 1945

Doe je best is if possible

Dear
Eindelijk hebben we dan wat van je gehoord. Zaterdag j.l. ontvingen wij een uitgebreide brief.
Dinsdag 3 brievenen 1 briefkaart resp. van 10,11,13 en 14. Vandaag, Donderdag dus een brief van 14, 15 april en een kaart van de 18e.
Dinsdag ontving Den Hr. Schoorl een brief v.v.d. Linde uitwaarop een telefonische boodschap stond dat jullie en diverse anderen o.a. Kiljan, Inge Zijm, de Lugt, van Dijk goed ging. Allen waren met het bericht erg blij. Kan Inge Hulsebos zelf niet eens een briefje schrijven? Jij schrijft toch ook! Wat erg datverbrand is, kan jij wat van Bob Dros te weten komen? Doe je best is if possible.
Wij kunnen ons de toestand daar niet indenken, het moet verschrikkelijk zijn, terwijl wij hier maar ongestoord voortleven. Heb jij al een brief van ons ontvangen? Heb je nog iets vangehoord? Is ze misschien al op Texel? Hier is ze niet, ze zou naar degaan maar die staat nu ook onder! Ze heeft een pakje voor je bij zich met een heleboel enveloppen. Is de baby van
Dr.
Veening er al? Hoe is het met Oosterend? Daar hoorden we niets van.
Hier gaat alles goed.
Edu
maakt het best, eind vorige week is hij naar Enkhuizen geweest, waarvan hij bruin verbrand vandaan kwam. Hij ziet er nu veel beter uit nu hij niet meer aan huis gebonden is.
Wat fijn dat je veel aankomt. Het is erg goed dat ik er niet naar toe ben gegaan anders was ik véel te dik geworden!
Ik ga eindigen want ik moet deze brief in een vloek en een zucht schrijven daar er iemand naargaat.
Allen de h.gr. en een zoen voor jou
van je zussie


vorige brief

Ria – Heemstede, 19 april 1945

Heb je al bericht van ons gehad?

Eerst vandaag kregen we persoonlijk bericht van je via Niek, Edu en Rie. Dus 3 van de 6 brieven.

volgende brief

Ria – Heemstede, 04 mei 1945

Tot ziens in Vrij Nederland!

Nog steeds weten we niet of je al eens wat van ons vernomen hebt. Het laatste levensteken van jou is geweest van 18 april.