Pie – Heemstede, 19 mei 1945

Hongeroedeem

Lieve
Nel,

Zojuist is Inge Hulsebos geweest en heeft ze je brief gebracht. We zullen je dus wel aan ’t eind van de maand thuis kunnen verwachten. Dat zou heel fijn zijn.
’t Heeften mij erg plezier gedaan dat we uit je brieven merkten dat je veel voor je werk voelt.
Je hebt op texel veel meegemaakt, maar later zal je toch denk ik uit vak-oogpunt wel veel geleerd hebben.
We merken dater is gekomen. Iser ook? Hier wordt steeds beweerd dat men niet op Texel mag komen. Enfin
Edu
zal het proberen.is druk geweest. Gisteren zijn de Duitsers uit de school gegaan. Mijnheer J. Bakker enhebben alles wat schooleigendom is op een zolder gesjouwd. Ze hebben er zelfs vannacht geslapen. De school is door N.S.Bers schoongemaakt. Nu komt de N.B.S. er in, maar die hebben maar een paar lokalen nodig, zodatzal proberen of de school b.v. Donderdag na Pinksteren weer in dekan beginnen.
Mocht
Edu
op Texel komen zorg dan maar dat hij een paar gezellige dagen heeft. Hij heeft het wel nodig nu hij zo lang het zonder je heeft moeten stellen.
Donderdag washier nog even. Misschien komt ze nog hier vandaag of morgen en komt dan logeren.
Mok
gaat naar Baarn.
Ik dacht dathet pakje wel uit Anna Paulona aan zou halen en hoop als dat niet het geval is dat de jonge man het voor je zal doen. ’t Is toch zo schattig geworden en ik hoop dat Mevr. V. het ook lief vindt.
Toen tantehier was heb ik een brief vangelezen. ’t Was echt prettig.kan net schrijven of ze zit te vertellen.
Oomheeft weer z’n best gedaan om denetjes weg te krijgen. Hulde hoor. We kunnen dan weer meer mensen helpen. Nu is de fam. van Doorn weer in zorg. Mijnheer heeftevenals Mevrouw de Leeuw. Nu twee gevallen van de buren die men toevallig kent.
Veel hartelijke groeten en spoedig tot ziens. Veel liefs aan Oom en Tante
namens allen Moeder




vorige brief

Pie – Heemstede, 16 mei 1945

300 gram chocolade

Tine en Hans willen morgen proberen om in Den Helder te komen en zo naar Texel te gaan.