Nel – Texel, 6 maart 1945

Rikus was nijdig

Lieve allemaal,
Hier dan een kort verslag van de verdere reis. Piet Bruyn was ook aan boord. Hij ging toen de papieren in orde laten maken en kwam terug met een Duitser. Ik mocht niet mee van de Feldwebel. Kon ’s morgens om 6 uur met de trein wel. Hoe ik ingekomen was. Lopend en meegereden. Als ik met de fiets was gegaan had hij gezegd dat ik naar den H. ook maar met de fiets moest gaan. ’t Slot was dat hij (de wacht) nog eens op zou bellen. Toen kwam het ook in orde, te meer daar ik als overtuigend bewijs op mijn P.B. ook verpleegster had staan
’s Avonds kregen we een stuken een boterham met gebakken ei. Van slapen kwam niet veel. Hoogstens wat met je hoofd op de tafel. Om half 2 kwam de sleep pas. Bij ’t Zand kon de vlotbrug niet open, want er was een grote auto midden op de brug onklaar geraakt. Dat was 6 uur. Om half acht konden we pas door. Elf uur waren we inen kwart over 12 op Texel d.w.z. bij de havenwacht half 2 bij Mijn bagage ging allemaal metEelman van Flevo mee. De overtocht kostte niets. Alleen met de shag waren ze blij.keek op, toen ik al zo vroeg kwam, dat snap je. ’t Eten is heerlijk.
Morgen ga ik naar
Dr.
Veening. Ik was er Zaterdag en toen was hij er niet. Zijn vrouw zei toen kom Maandag maar eens kennis maken dan kun je wat uitrusten.
Op Zuid-Haffel was ik ook nog niet. Zal morgen wel gaan. ’t Was hier zo druk nog.
Zeg op de labels zowel als op de beurtvaart adressen van van de Weyer en van Mevr. Van Hoorn stond Heemstede in plaats van Is dat bij de eerste zending ook zo geweest? Dan mogen ze wel niet wachten op het bezorgen, want dan loopt het spaak en komen ze nooit.
Heeft U voorniet nog wat stevig kaftpapier voor haar kasten? Ze heeft niets meer.
De zak gaat direct weg, dus ik moet stoppen.
Ik hoop dat ik gauw een van U allen hier eens zal zien.
Hartelijke groeten en een zoen,
van
Nel

5 maart
Bij nader inzien gaat deze brief maar metmee, dus ik zal er nog wat bijschrijven.
Hoe was het Zweedse wittebrood? Fijn zeker.
Met het aanvragen van een nieuwe vergunning wacht ik nog even totweer eens uit is.is veel geschikter. Er is nu trouwens net een nieuwe artscommandant gekomen. Het is nu maar afwachten hoe die weer is. Welke datum schikt U het beste? De 22e of de 29e met het oog op de paasvacantie?
Vanmiddag was ik bij tante Cornelia op Zuid-Haffel. Morgen kan ik het busje komen halen. Tante C. is laatst gevallen met haar rug op een emmer. Er leek wel iets gekneusd te zijn want ze had erge pijn.
Hierbij gaat eenwaarvan demorgen metmeegaan. De andere adressen zijn wel gestempeld maar dezijn er nog niet. Die gaan de volgende keer mee. De vergunningen zijn in ieder geval in orde. Zeg dat ook maar aan van Dam en Haersma naar aanleiding van zijn brief aan Oom
Tante
An
is vorige week een paar dagen naargegaan om schoon te maken en alles in te ruimen. In ’t pak van gisteren zaten 7envoor U en erwtenen taai voor tante
Vanmorgen was ik bij
Dr.
V. Er was niet veel te doen op ’t ziekenhuis. Hij wil mij hebben om te helpen bij operaties. Ik hoop er heel wat te kunnen leren en hij is erg aardig. Ik mag mee op de ronde enz. Als er niets te doen is kan ik daar werken. Er blijft tijd genoeg over voorook. Ik raak tenminste al wel aardig thuis in dewas nijdig dat ik gekomen was. Vond het helemaal niet nodig.
Dr.
had toen gezegd dat het een privé-iets was van hem en niets met ’t ziekenhuis te maken had. Ik zal blij zijn als mijn volgende vergunning er is. Enfin ik ben er en dat was ’t voornaamste zei
Dr.
ook.
Hoe gaat het thuis verder. En hoe met De poesen hier zijn ook lief maar halen niet bijhoor! De hartelijke groeten aan allemaal en van ons allen
van
Nel


6’3’45
Vandaag was Oomjarig van
Hoe is het met Reinder?
De kinderen van Zijm zijn goed overgekomen. Wilt U dat bij hun zeggen ook?
Van Piet kreeg ik voor de tabak 2½ ct.
Mijn vergunning wordt automatisch verlengd zeiden ze op ’t Raadhuis
Op ‘t ziekenhuis heb ik prettig gewerkt vandaag.
Die 2e zak van van de Weyer is naar Frese gezonden. Is de 1e partij al aangekomen?

voetnoten

kilos per zak
kilos per zak


lijst 7 maart 1945
lijst 7 maart 1945


volgende brief

Nel – Den Burg, 15 maart 1945

Alie was mee als man

Vandaag is de post uit Heemstede en vaders brief uit Alkmaar aangekomen, zodat de post nu wel vlug beantwoord wordt, vooral als Mevrouw Bruinsma Zaterdag en niet Maandag vertrekt.