Ria – Heemstede, 17 mei 1945

Zet je oren open

My dear
I thank you so much for all your letters who I received. You see I am “in stijl” en nu weet ik het niet vedder, het is met mijn Engels nog steeds treurig gesteld. Ik laat dan ook de anderen maar kletsen en luister naar de Canadians. Maar laat ik niet zwammen, want ik heb nog een boel te pennen. Ik weet niet of je al wat weet, ik geloof niet dat ik al over onze bevrijding geschreven heb, want ik heb het belachelijk druk. Ik doe – zet je oren open – nìèts meer aan de huishouding. Laat alles maar waaien, en omdat ik de hele dag van huis ben gaat het ook goed.
Edu
zal je wel een hoop vertellen want als ik alles op moet schrijven wordt ik gek.
Mijn dagelijkse bezigheden zijn: door het dorp rijden als koerierster van Nederlands Volksherstel!! Op Texel zal ook wel een afdeling van N.V.H. kom af zijn. Het neemt alle werkzaamheden van Winterhulp en Volksdienst over. We hebben al gehad een straatcollecte (f13.000,-) en een huis aan huis collecte (f100.000,-) en vandaag hebben we goederenverzameling gehad. Er is ontzettend veel gegeven. We konden het op geen stukken na af. Tot 10 uur ben ik in de weer geweest en nu beginnen we morgen weer vroeg. Ik vind het fijn dat ik wat te doen heb!
Vedder vier ik feest met
Job
– als
Job
vrij heeft en als ik vrij heb.
Job
is B.S. er - hij is ook blij dat hij wat te doen heeft. Hij heeft 24 uur dienst en 48 uur vrij. Ik zal eens zeggen wat we zoal gedaan hebben.
Zaterdag 5 mei. ’s Ochtends met
Job
op de fiets de stad in geweest het was ontzettend al die vlaggen!! ’s Middags getippeld de stad in en ’s avonds 7 uur met de JB verzameld bij de blauwe brug we waren met 22 (11 om 11) Kwam dus prachtig ut. We zijn de stad ingegaan en kregen later te horen dat we “de Grote Houtstraat aan hadden gezet!” We hebben toch echt heel behoorlijk gehost. Naderhand een aubade gebracht aan de Vos van Steenwijk en aan Schröder (dat lag toch op onze weg.) Schroder vroeg wat dat te betekenen. Waarop Frits van Gelder antwoordde: “Ja eh, ziet u, eeh, we zijn uit!” Dat verklaarde alles. Het was daverend, nog nooit heb ik zo gefeest, want 5 jaar geleden was ik er eigenlijk nog te jong voor. Zondag ben ik naar een Jeugddienst van van Bierma geweest ook weer met een heleboel. Padvinderij werkt ook weer. Ik heb mijn hele uniform weer in orde, zolang heb ik jou rok ingepikt waar mijn zakken opzitten.
Ook nog op een avond hebben we gedanst bij de halte Willem de Zwijgerlaan. “We” waren dan
Job,
Lydie Wil en mijn persoontje. Het was knots leuk weer eens te dansen!
Een andere avond, ik meen Vrijdag, toen had ik
Job
om 10uur van ’t Gezondheidshuis gehaald waar hij wacht had, we liepen het dorp nog om toen we tegen onze JB aanliepen (half) waar middenin a Canadian liep! Het ging naar Viola’s huis, wij mee natuurlijk daar zijn we tot 1 uur blijven kletsen. Schandalig hè! Maar het was zo warm en zo fijn om midden in de nacht op straat te lopen zodat we het niet erg vonden.
Verder heb ik nog niet eens zoveel lol gemaakt, maar deze week hard gewerkt, weinig gegeten, en weinig geslapen! Met het gevolg dat ik 10 pond ben afgevallen!
Ik weeg nu 119, misschien nu nog wel minder, maar dat vind ik genoeg, het is maar goed dat ik niet naar Texel ben gegaan anders werd ik weer veel te dik, vertel dit maar niet aanwant die doet juist alle moeite om het bij jou eraan te krijgen! Ik ben er niets rouwig om.
Jammer dat je nog niet thuis komt, maar ja, niks aan te doen. Je moet de groeten hebben van Vedden (Ik ben zo thuis op het Raadhuis als een kind aan huis. Bureau N.V.H. is daar gevestigd zodoende) van van Heinsbergen. Vanmorgen kwam ik n.l. bij de garage van Lent, waar de nog niet verhoorde NSBers opgesloten zitten., o.a. ook Dragen de fietsenreparateur van de Camplaan. Mijn fiets was kapot en oest gemaakt worden je krijgt het anders niet gedaan, ik had een brief bij me van Egbert Pannekoek (de man van Cro Kam) die ook op het raadhuis zit als commissie N.V.H. Bergeninnen het uur was mijn band gemaakt. Enorm hè.O ja van Heinsbergen evenals
Job
enTollenaar. Van H. vrieg hoe het mijn zuster ging, ik het verhaal gedraaid, aan het slot heb ik gevraagd hoe hij heette. Afijn je moest de groeten hebben. Van
Job
ook de groeten. Uut zit al een hele tijd in Groningen of Friesland, kon niet meer terugkomen. Ook Cor Verhoog de groeten ok aan de familie Koens. Allen maken het goed. Oo van Viola en Rie.
Tijdens de feestdagen heb ik je Caula das gebruikt. Het was zulk denderend oranj. Ik zal hem waarschijnlijk aan
Edu
meegeven dan heb jij er ook nog wat aan.
Nel
aan dit epistel maak ik een einde want het is half twaalf, ik ben bek af, morgen moet ik fuiven in de Jan Steenlaan (gecostumeerd) en Zaterdagmorgen is het luilak, dus dan zal er van slapen wel niet zoveel komen. O ja, ik porfiteer op ’t ogenblik reuze van jou sleutel! Die ik op een of andere onverklaarbare manier gevonden heb. Ik kan nu thuis komen wanneer ik wil.
O ja, deze Zaterdag hebben we Jeugdappel gehad.
Edu
zal je hier wel van verteld hebben, ik heb onze vlag gedragen en Wil J. De internationale. Het as reuze leuk.
Darling, je komt maar gauw eens over
Een zoen van je leifhebbende
Zussievorige brief

Ria – Heemstede, 04 mei 1945

Tot ziens in Vrij Nederland!

Nog steeds weten we niet of je al eens wat van ons vernomen hebt. Het laatste levensteken van jou is geweest van 18 april.

volgende brief

Ria – Heemstede, 19 mei 1945

Vooral de worst was heerlijk

Uit je brief te oordelen is de tijd die ons scheidt niet lang meer. Zeer benieuwd wanneer we je zien verschijnen! Het zal me zeer aangenaam zijn je weer in levende lijve voor me te zien staan.