Kees van Herman

NSB-wethouder en loco-burgemeester

brieven waarin Kees van Herman genoemd wordt:

Nel – Texel, 06 maart 1945

Rikus was nijdig

referenties waarin Kees van Herman genoemd wordt:

Rikus

Rikus