Rikus

Geleingaf ons twee suggesties:

1) mogelijk Hendricus Johannes Dijt (1914-1979), ambulancechauffeur. Geboren op 14 maart 1914 in Trouwde in 1938 met Johanna Theodora Elferink. Ze emigreerden in 1950 naar Australië, hij overleed daar op 9 juni 1979.

2) een bijnaam voor NSB burgemeester Rijk de Vries. Deze laatste mogelijkheid lijkt aannemelijk. De loco-burgemeesterstaat direct onderen is als plaatsvervangend ambtenaar verantwoordelijk voor de vergunningen alser niet is.

Nel
wacht met aanvragen totdatweer eens 'op reis' is Ook dit laatste wijst erop dat hetiemand is die makkelijk het eiland op en af kan.is veel 'geschikter' als het op het aanvragen van een vergunning gaat.


brieven waarin Rikus genoemd wordt:

Nel – Texel, 06 maart 1945

Rikus was nijdig

Nel – Den Burg, 15 maart 1945

Alie was mee als man

Nel – Texel, 04 april 1945

Rikus is gisteren officieel vertrokken

Nel – Texel, 04 mei 1945

Af en toe eens een klopjacht

referenties waarin Rikus genoemd wordt:

Lijst met namen die we (nog) niet kennen

Lijst met namen die we (nog) niet kennen

Lijst met namen die we (nog) niet kennen

Lijst met namen die we (nog) niet kennen

en nog vele anderen ....

en nog vele anderen ....

Dit is een foto van Rijk de Vries uit de Texelse courant van 24 januari 1942. Kan dit Rikus zijn?
Dit is een foto van Rijk de Vries uit de Texelse courant van 24 januari 1942. Kan dit Rikus zijn?