Nel

1922 - 2014

Geboren: 27 augustus 1922
Getrouwd: met Willem van der Wardt
Kinderen: Jan Willem en Marly (Marlies)
Overleden: 2014

Mary is de eerste Kikkert van een nieuwe generatie. In de oorlog is ze verloofd met
Edu
van Hoorn die in Heemstede achterblijft als zij naar Texel vertrekt. De verloving houdt geen stand en na de oorlog trouwt ze met Wim van de Wardt. Ze krijgen twee kinderen: Jan Willem en Marly. In de jaren zeventig scheiden
Nel
en Wim. Tegelijkertij ongeveer overlijdt moeder
Pie.
Nel
erft het huis op de Wagnerkade en woont er tot aan haar dood in 2014. Ze moderniseert het, maar op de bovenetages en in de kleine kelder is het nog als vroeger.

Tijdens de voorbereiding van deze site kwamen we in contact met Wouter Veening, de oudste en enige nog levende zoon van Pieter Veening. Kort voor Nel's overlijden bezocht hij haar en maakte daar notities van. Zodoende weten we iets van hoe
Nel
zich debijna 70 jaar later herinnerde. De notities geven soms net een ander beeld dan de brieven.

Uit de notities van Wouter Veening:

Nel,
thans psychiater in ruste te Heemstede, heeft mijnals operatiezuster ge-assisteerd bij zijn werk in de april/mei 1945 dagen. [-] Zij assisteerde mijntijdens de beschietingen van 6 en 7 april, waarbij het Noodziekenhuis precies in de vuurlinies tussen de de Georgiërs en de Duitsers lag. Veel van chirurugsiche werk moest dus op matrassen op de grond verricht worden.

Door haar chirurgische bijstand aan mijnheeft
Nel
nog gedacht om zich later in de chirurgie te specialiseren, maar koos op een gegeven moment toch voor de psychiatrie. Zij herinnert zich dat op 6 april de Georgiërs riepen dat de bevrijding was gekomen, “de helft van Noord-Holland was al in geallieerde handen", en dat de Binnenlandse Strijkrachten met oranje banden rondliepen.

Echter: Het grootste deel van het dorp was nog in Duitse handen en tussen 3 en 4 uur ‘s-middags werdaan de Oostkant van de N-H. Kerk (aan de Westkant lag de Ortskommandantur) beschoten door de Zuid- en Noord-Batterij. Daarop volgde de stormloop van de Duitsers op het dorp en
Nel
vluchtte van de Weverstraat naar de thans Burgwal, en vond bescherming in een van de kelders aldaar. Veel burgers echter werden slachtoffer van het feit dat de Duitsers altijd eerst granaten in de kelders gooiden alvorens de mogelijke Georgiërs in het huis aan te vallen.

Nel
herinnerde zich ook nog de op de Stenen Plaats opgehangen Georgiër. Zij stond mijnbij die dagen en sliep in het Noodziekenhuis. Vanuitkwam een team onder leiding van chirurg van Driel assisteren. Toen de Duitsers het ziekenhuis op Georgiërs kwamen inspecteren, zeiden mijnen de hoofdzuster dat zij een bepaalde kamer niet binnen moesten gaan, omdat dat daar een patiënt met difterie lag. De Duitsers waren panisch voor deze zeer besmettelijke ziekte: daar lag natuurlijk een Georgiër!

Nel
herinnert zich mijnals een plezierig mens met een goede regie. Na de capitulatie op 5 mei kwam haar vriendje op een fiets met houten banden (!) naar Texel, maar die vond het daar maar saai. Nadat op 21 mei de Canadezen de Duitsers ontwapend en vastgezet hadden, kregen ze een permit om weer terug te gaan naar Heemstede.


brieven waarin Nel genoemd wordt:

Ria – Son en Breugel, januari 2013,

Ria’s voorwoord

Nel – Texel, 06 maart 1945

Rikus was nijdig

Ria – Heemstede, 09 maart 1945

Werkelijk vooroorlogs

Ria – Heemstede, 11 maart 1945

Liedjes uit Jojoka

Nel – Den Burg, 15 maart 1945

Alie was mee als man

Ria – Heemstede, 17 maart 1945

Uitgeknobbeld

Ria – Heemstede, 23 maart 1945

Hou dan de zon vast!

Nel – Texel, 26 maart 1945

Er zitten gouden letters op

Nel – Texel, 30 maart 1945

Je lijkt zelf ook wel een Dokter

Nel – Texel, 30 maart 1945

De Rus leeft niet meer

Ria – Heemstede, 04 april 1945

Boter wil ik ook wel hebben

Nel – Texel, 04 april 1945

Rikus is gisteren officieel vertrokken

Pie – Heemstede, 07 april 1945

Iets aardigs voor de baby

Nel – Texel, 08 april 1945

We weten nu wat oorlog is

Ria – [plaats], 08 april 1945

Schandalig verwend

Nel – Texel, 10 april 1945

Mijnheer Jost is dood.

Nel – Texel, 11 april 1945

In de verte schieten ze

Ria – Heemstede, 12 april 1945

Een bakerpraatje genoemd

Nel – Texel, 12 april 1945

Nog steeds nieuwe gewonden

Nel – Texel, 13 april 1945

15 boerderijen zijn al verbrand

Nel – Texel, 14 april 1945

Haar linkerarm is eraf

Pie – Heemstede, 15 april 1945

De lijst met slachtoffers

Nel – Texel, 17 april 1945

Een keer of 3 narcose

Nel – Texel, 18 april 1945

Vandaag was het stiller.

Ria – Heemstede, 19 april 1945

Heb je al bericht van ons gehad?

Nel – Texel, 25 april 1945

Losse soldaten hier en daar

Nel – Texel, 25 april 1945

Een model ziekenhuis

Pie – Heemstede, 26 april 1945

De bewoners van Bland en Berg

Ria – Heemstede, 26 april 1945

Schuld aan de huichel

Pie – Heemstede, 04 mei 1945

Het woord “Vrede”

Ria – Heemstede, 04 mei 1945

Tot ziens in Vrij Nederland!

Pie – Heemstede, 08 mei 1945

Eindelijk zijn we vrij hé!

Nel – Texel, 13 mei 1945

Steeds meer erepoorten

Pie – Heemstede, 16 mei 1945

300 gram chocolade

Ria – Heemstede, 17 mei 1945

Zet je oren open

Pie – Heemstede, 19 mei 1945

Hongeroedeem

1945?
1945?
1936
1936
Nel voor de Wagnerkade 71
Nel voor de Wagnerkade 71
Nel op de 65e verjaardag van Ria 1990
Nel op de 65e verjaardag van Ria 1990
Nel in 2010
Nel in 2010