Nel – Texel, 26 maart 1945

Er zitten gouden letters op

Lieve allemaal,
In afwachting van de thuiskomst vanzal ik maar vast met een brief beginnen wantgaat Donderdag al weg. Keken jullie niet op toen ze kwam? Het was vandaag ook zo’n feest toen ze de vergunning gekregen had. Nu kon er weer post mee naar huis. En juist de nieuwe vergunning voorook. Ik kreeg hem vandaag. Op aanraden van den heer Jost was ik er zelf heen gegaan en vertelde dat Mijnheer Kikkert uit Heemstede deze Ausweis pas 10 Maart in Heemstede ontvangen had en hem toen terugstuurde naar ons, met het verzoek hem opnieuw aan te vragen, wat ik hierbij deed. Hij wist kennelijk niet precies wat hij ermee aan moest en zei mij vandaag (Maandag) terug te komen. Ik vanmorgen er weer heen en laat ik me daar zomaar een nieuwe Ausweis krijgen. Om een dergelijk iets als bij de vorige te vermijden hadden ze het nu zo gedaan dat Hr Kikkert tot 25 april het eiland mag betreden. Let wel: alleen betreden. Eraf kom je dus niet. Daarvoor moet je je dan na aankomst melden bij den Ortskommandant. Dan krijg je daar wel een nieuw papier om van het eiland af te mogen en dat is dan natuurlijk binnen een paar dagen. Maar daar valt wel mee te schipperen denk ik. Let U vooral goed op of ze bij de controle, speciaal aan de haven op een of andere manier iets aantekenen als ze U en Uw Ausweis zien. Als ze niets van dien aard doen, kan je doodrustig zeggen dat je een paar dagen later gekomen bent. Let U daar dus op? Het is wel prettig dat het zo is. Nu bent U niet aan een bepaalde dag gebonden en kunt U gaan wanneer U wilt. Desnoods kunt U al met de Paasdagen komen. Als U liever niet weggaat in verband met de toestand en de boel even aanziet is het ook goed. “Safety first” is het ogenblik wel het voornaamste. De Texelse boot gaat 3x in de week nog maar, n.l. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, om 9 uur van Texel en om 3 uur van Hoe staat het met de pont van Velzen?
We hebben nog nooit zo vol spanning op de berichten gewacht als nu in deze dagen. Drommen vliegtuigen gaan over en telkens trillen de deuren als het weer ergens in de verte dreunt. Zou het nu werkelijk het einde zijn? Hoe zal het komen? Dat is wel steeds de vraag. Je zit hier in alle opzichten op een eiland.
Het reizen wordt hoe langer hoe moeilijker.
Zeg, Moeder, weet U, of heeft U nog niet iets leuks voor de 2e baby van Mevr. Veening? Hij kan elke dag komen. Ik zou zo graag iets geven, want
Dr.
is altijd zo aardig voor mij, maar ik weet heus niet wat. Misschien kanhet meenemen. Ze heeft tot de 10e vergunning. Leuk hé!
Ik sluit hierbij nog een lapje van de blouse vanin watnog had. Misschien komt ’t nog wel eens van pas.
Voor de schoenen heb ik een advertentie gezet verleden Zaterdag. Het liep storm. De bruine zijn nog niet weg, want we wisten eigenlijk niet goed wat ervoor te vragen.kan je niet wegkrijgen practisch en dan bederft het. Ik heb er een tijd geleden voor die bruine schoenen nog eens een paar hakjes gekocht om er onder te slaan. Ze zijn erg klein en er zitten gouden letters op. Ze zouden het aanzien en dus de waarde wel verhogen ervan. Zouze mee willen nemen? Ze hebben in het mandje boven in de werkkast gezeten en ook wel in de la van ’t buffet. In de krant moest er een prijs bij staan anders mocht het niet.
Ingesloten nog een briefkaart die op de advertentie kwam. Is het niet vermakelijk? De andere schoenen van
Ria
gingen naar Aafje van de Zuster vanvoor 7 ons gesponnen schapenwol. Ze moet nog gesponnen, maar die man die het deed, deed het erg mooi volgens haar. ’t Was alleen duur om het te laten spinnen wel f50,- per kilo. Hoeveel rekenden ze inook al weer?
De klompensokjes gingen daar ook heen. Daar kan ik peulvruchten voor krijgen. Weer weten we niet hoeveel er voor te vragen. Noemen jullie eens een hoeveelheid? Je kunt die dingen in ieder geval bewaren.
Kerkhof heeft nog steeds geen kristal. Oom H. vraagt of U er geen mee kan nemen. Maar dezijn toch niet van het eiland af te krijgen, dus daar houdt alles mee op. Die massieve band die hij had toen U er was heeft hij voor f 1,- verkocht. Hij zit om een normaal fietswiel.
Tante Cornelia leek laatst wel gezegd te hebben dat Piet Koorn van degezegd had, dat hij ook nog wat tabak van U te wachten had. Is dat zo?
Meten tante Anne gaat het ook best. Zondag voor een week waren ze ’s avonds bij ons. Terug bleken ze echter niet te kunnen, want de deur kon niet open.heeft toen een breekijzer gehaald, het raam opengetrokken en is zo naar binnen gekropen en heeft aan de binnenkant alles opengekregen.had hartkloppingen. Ik sliep al, want ik was vroeg naar bed gegaan.
Riek en Frans en Fransje zijn zaterdag j.l. voor 10 dagen op Texel gekomen, vanwege de verjaardag van Oom Piet en de Paasdagen.is met het bombardement van Den Haag alles kwijtgeraakt. Tante Anne en Oom Piet schijnen ook druk aan ’t werk te zijn haar hier te krijgen. Met de Barie’s is meegekomen Bubi Siegentahler. Hij was pas 14 en zodoende hebben ze hem er doorgekregen. Hij is bij Oom Jan in ’t Hotel. Thuis was alles goed.
Hoe gaat het met de suikerbietencampagne thuis? Hier kun je niet eensop je bon krijgen. Je moet de 3 ons stroop nemen die ze uit 3kg maken op ’t Walenburgerhuis. ’t Is naar spul.
Ik ben nog niet bij veel mensen op bezoek geweest. Je komt er niet toe. ’s Middags kan niet omdat we zo laat eten en ik om 4 uur weg moet. ’s Avonds kan ook niet en zondags is er meestal ook iets thuis en zijn we pas om half vier klaar met alles van ’t eten.
Hoe gaat het in Heemstede! Wat was het leuk om post van gisteren te krijgen. Dat gebeurt nooit en ik kan er nu al op antwoorden ook. Hoe gaat ’t met Moeder? Nu zal het wel gauw beter gaan nu
Ria
U zo verwent en het wat rustiger wordt.
Isal weg? Als ze er nog is, doet U haar dan de hartelijke groeten evenals aan tante
Zijn er nog razzia’s?
Hoe gaat het met de tuin? Is alles ook opeens zo omhoog gegaan na die regen van maandag? De perenbomen staan hier al zo mooi! In dethuis zeker ook.
In het ziekenhuis is het erg stil nu. Er komen weer een paar patiënten bij en dat zijn niet interessante gevallen. Erg prettig dus.
Die nieuwe witte jas met die kopmouwen staat erg leuk. Hij is nu in de was bij Deze laatste week heb ik een paar keer mijn gebreide mantelpakje aangehad en iedereen roept erover hoe leuk het is. Het is een geweldig succes Moeder!
Vanmorgen hoorde Oom H. dat ze aan hetrijden waren van Natuurmonumenten. Ik op stap waar je dat aan moest vragen. Bij Kap hap kwam ik tenslotte terecht en hij zei dat dat bij Mijnheer Drijver aangevraagd moest worden. Zoudt U dat nu p.o. willen doen? Kap hap zei dat er wel vlug voort gemaakt moest worden met die aanvrage, want dat hetbijna op was. Het zou een reuze uitkomst zijn voor want het dak moet hoognodig gerepareerd, er zitten grote gaten in en er is geente krijgen. Misschien kunt U het meteen vragen als U de brieven naar hem brengt. Het is wel dringend nodig. Oom H. zei dat er 100 of 200 bos nodig was. Als ze niet zoveel kunnen geven dan moet U maar zien. Alles is welkom. Als U eventueel hier komt, neemt U dan meteen de vergunning mee?

Woensdagavond.
Vanmiddag kwam er een heleboel post uit Voor mij 2 brieven van
Ria,
1 van
Edu
en 1 van Rie. Allemaal van de 19e ongeveer. Gelukkig dat de brieven van de 26e al een heel wat optimistischer klank hadden. Hier zeggen ze, het kan zo maar aflopen vandaag of morgen. Het West-front ligt al helemaal in elkaar practisch. Direct komt U nog zonder vergunning op Texel.
Hoe was het in Den Haag? Heeft U nog iets van verwoesting gezien? Er waren ook brieven van tante Mieke, ten Pas en van Dam om te bedanken. Erg leuk vonden ze het.
Heeft Uut thuis de brief nog meegenomen, die met het busje bij Kuipers was. Hierin stond geloof ik ook over dat vervoerbewijs van die tarwe.
Van Oom H. moest ik aan tantezeggen dat hij wel een fiets voor haar had, maar geen banden. ’t Is in ieder geval al een begin.
Door het omslaan van het weer is iedereen hier verkouden. Zelfsis er ook niet vrij van en ik ook niet.
Nu ik hoop datgoed overkomt en jullie deze brief gauw krijgen. Tot Zondag dan maar, dan zal ik op de ontvangen brieven en die metantwoord sturen, wat Zondag op de Hugo de Grootlaan is (Zaterdagavond)
Hartelijke groeten, ook aan de tantes en Bets van jullie
Nel en vanen Oomnatuurlijk

Wist U dat Mijnheer en Mevrouw van Rossum 6 april 25 jaar getrouwd zijn? Ellen schreef het me.


Briefkaartje:
Aan Den Heer Kikkert
Weverstraat 12
Texel

Meneer Kikkert.
Na alleidig van u schrijfen in de courant over dameschoenen maat 38 als u ze nog heeft wilt u ze dan Maandag met Jonker mee geven de vracht rijder dan zal die ze u wel betaallen zullen wij wel weer gerrekennen den Wed. J. BloemTexel

Afz. Wed. J Bloem
119
Texel
vorige brief

Nel – Den Burg, 15 maart 1945

Alie was mee als man

Vandaag is de post uit Heemstede en vaders brief uit Alkmaar aangekomen, zodat de post nu wel vlug beantwoord wordt, vooral als Mevrouw Bruinsma Zaterdag en niet Maandag vertrekt.

volgende brief

Nel – Texel, 30 maart 1945

Je lijkt zelf ook wel een Dokter

Hoe was de loggerpartij bij de Fam. Keet? Gezellig? Bombarderen ze vaak bij ons in de buurt?